چند نقل قول

تصویر مهدی


یاد دادن روشهای خوب برنامه نویسی به دانش آموزی که قبلا در معرض BASIC قرار گرفته، عملا غیرممکن است. به عنوان یک برنامه نویس بالقوه، مغز او در حدی آسیب دیده است که دیگر امیدی به بهبود آن نیست.
--دایکسترا


It is practically impossible to teach good programming style to students that have had prior exposure to BASIC; as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.
-- Dijkstra


دانشمند کامپیوتر کسی است که چیزهایی را درست می کند که خراب نیستند.
-- ناشناس

A computer scientist is someone who fixes things that aren't broken.
-- Unknown


نوشتن یک برنامه هیچ وقت تمام نمی شود، فقط کار کردن بر روی آن متوقف می شود.
--ناشناس

You never finish a program, you just stop working on it.
-- Unknown


نسبت علم به علوم کامپیوتر، مثل هیدرودینامیک است به لوله کشی.
--ناشناس

Science is to computer science as hydrodynamics is to plumbing.
-- Unknown


مشکلی که در مواجهه با برنامه نویسها وجود دارد اینست که تا وقتی کار از کار نگذشته، نمیتوانید بفهمید چه کاری انجام داده اند.
--سیمور کری

The trouble with programmers is that you can never tell what a programmer is doing until it's too late.
-- Seymoure Cray