تصویر مهدی

چند نقل قول


یاد دادن روشهای خوب برنامه نویسی به دانش آموزی که قبلا در معرض BASIC قرار گرفته، عملا غیرممکن است. به عنوان یک برنامه نویس بالقوه، مغز او در حدی آسیب دیده است که دیگر امیدی به بهبود آن نیست.
--دایکسترا


It is practically impossible to teach good programming style to students that have had prior exposure to BASIC; as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.
-- Dijkstra
همزمانی محتوا