انتخابات نظام مهندسی

تصویر مهدی

دیروز انتخابات نظام مهندسی ساختمان به صورت کامپیوتری برگزار شد. برنامه این انتخابات رو من نوشته بودم. این برنامه همزمان تو چند استان دیگه هم اجرا شد. کار خیلی خیلی سنگینی بود ولی تجربه خیلی جالبی بود. مهمترین موفقیت هم این بود که هیات نظارت که خیلی روی امنیت و دقت انتخابات حساس بودن هم کاملا از این انتخابات راضی بودن. یک نشونه سالم بودن برگزاری انتخابات هم این بود که عموی من که جزو کاندیداها بود، رای نیاورد!
بزودی یه پست درباره بعضی از نکات جالب این انتخابات اینجا میذارم.