آیا ابطحی خودش وبلاگش را آپدیت کرده است؟

تصویر مهدی

امروز ابطحی وبلاگش رو از توی زندان آپدیت کرد. متن این پست آخر رو که خودندم، احساس کردم با بقیه وقتها فرق داره. به هر حال ابطحی سالهاست که داره وبلاگ مینویسه و خیلی راحت میشه طرز نوشتنش رو دید.
البته طبیعیه که بخاطر شرایط خاص زندان، لحن نوشته عوض بشه ولی مساله اینه که املای بعضی کلمات جوری بود که قبلا هیچوقت تو وبلاگ ابطحی اینجوری ندیده بودم! حدسم رو که آزمایش کردم، دیدم خیلی لغتها هستند که یا قبلا اصلا اینجوری نوشته نشده بودند و یا اینکه خیلی به ندرت اینجوری نوشته شده بودند. قسمت جالبتر این بود که بعضا از اصطلاحاتی استفاده شده بود که ابطحی عادت به استفاده از اونها نداره!
اینجا من نمیخوام نتیجه گیری خاصی از این موضوع بکنم، فقط این کلمات و اصطاحات رو آوردم تا شما هم ببینید و خودتون نتیجه گیری کنید.

تو این لیست، ستون اول کلمه یا اصطلاحی هست که در متن داخل زندان وجود داره و در ستون دوم هم کلمه یا اصطلاحی که ابطحی عادت به استفاده از اون داره. ضمنا داخل پرانتز جلوی کلمه هم تعداد نتایج سرچ اون کلمه در وبلاگ ابطحی رو میبینید که از روی اون میشه فهمید در این چند سال، این کلمه چند بار استفاده شده بوده.

کلماتی که ابطحی املای آنها را متفاوت مینویسد
متن در زندان متن قبل از زندان
"باز جوئی" (1) "بازجوئی" (6)
"چیز ها" (1) "چیزها" (78)
"دور وبر" (1) "دور و بر" (3)
"اینهائی" (1) "اینهایی" (3)
"وقبل" (1) "و قبل" (97)
"وکتاب" (1) "و کتاب" (86)
"ودعا" (1) "و دعا" (50)
"باشدو" (1) "باشد و" (246)
"نا خود آگاه" (3) "ناخودآگاه" (116)
"مارا" (4) "ما را" (188)
"تنهائی" (4) "تنهایی" (83)
"بد جوری" (8) "بدجوری" (76)
اصطلاحاتی که ابطحی عادت به استفاده از آنها ندارد
متن در زندان متن قبل از زندان
"توکل بر خدا" (1) "توکل به خدا" (1)
"گاه به گاه" (1) بدون استفاده از حرف اضافه "به" (5)
"جسته گریخته" (1) این اصطلاح تا کنون استفاده نشده است.